Toegankelijk­heid

Deze website voldoet volledig aan de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.1 Niveau AA. 
Download het toegankelijkheidsonderzoek of bekijk de toegankelijkheidsverklaring.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kan er een e-mail gestuurd worden naar PenO@etten-leur.nl.