Privacybeleid

De gemeente Etten-Leur stelt geen persoonlijke gegevens, zoals (e-mail)adressen, aan derden ter beschikking zonder dat daarvoor eerst uw toestemming is gevraagd of een wettelijke grondslag bestaat. Informatie over bezoeken aan deze site gebruikt de gemeente Etten-Leur slechts voor technische en statistische doeleinden, bijvoorbeeld om de toegankelijkheid en werking van de site te verbeteren. Bij een aantal toepassingen wordt op deze website gebruik gemaakt van cookies (zie het document cookies). Lees ook de privacyverklaring (zie het document privacyverklaring) van de gemeente.