Werken bij de gemeente Etten-Leur

Wij zijn op zoek
naar talent!

Even voorstellen

Etten-Leur is een typisch Brabantse plaats met een stads karakter. Het ligt midden in West-Brabant. Etten-Leur heeft ongeveer 45.000 inwoners. Etten-Leur is een ambitieuze gemeente, die trots is op haar goede voorzieningen en haar culturele en sportieve evenementen. Samen met onze inwoners, ondernemers, onderwijs, organisaties en andere overheden (onze 5 O’s) zijn we steeds in ontwikkeling. Ook een goede samenwerking met de regio is kenmerkend voor Etten-Leur. Elke dag zetten bijna 350 medewerkers zich enthousiast in om van betekenis te zijn voor Etten-Leur. Zo wonen, werken en ontspannen onze inwoners en bezoekers op een prettige manier. En zeggen ze: Je vindt het in Etten-Leur.

Inwoners

45.000

Woningen

20.000

Oppervlakte (ha)

5.600

  1. Aankondiging spreker Annemiek | Werkt bij de afdeling Samenleving
  2. Aankondiging spreker Natascha | Werkt bij de afdeling Leefomgeving
  3. Gemeente Etten-Leur | slogan: “Je vindt het in Etten-Leur”

Gemeente Etten-Leur als werkgever

Waarom zou je reageren op een vacature van Gemeente Etten-Leur? We vertellen je daar graag wat meer over.

Gemeente Etten-Leur is een aantrekkelijke werkgever met een fijne werksfeer. De arbeidsvoorwaarden zijn goed. In veel functies kun je flexibel werken, zowel wat tijd als plek betreft. Zo kun je werk en privé goed op elkaar afstemmen. Het stadskantoor is een inspirerende werkomgeving. Je kiest welke ruimte het beste past bij jou en bij het werk dat je op dat moment (samen) doet. Mogelijkheden om te leren en experimenteren zijn er volop. We gaan informeel met elkaar om. Collega’s helpen elkaar graag en de deuren staan altijd open. Dat geldt ook voor de burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris. Samenwerken, oog voor de omgeving, ondernemend en resultaat staan bij ons centraal.

Dat onze medewerkers ons waarderen als goed werkgever, blijkt ook uit onze mooie score bij ons medewerkersonderzoek. We zijn zelfs uitgeroepen tot World-class Workplace

Ons aanbod

  • Werken aan maat­schap­pelijke doelen
  • Ruimte om thuis te werken en je eigen werk­tijd in te delen
  • Persoonlijk budget om naar behoeften in te zetten
  • Brede functies en veel eigen verant­woor­de­lijk­heid
  • Ontwikkel­mogelijk­heden binnen je functie en daarbuiten
  • Korte lijnen met collega’s, management en bestuur
  • Leuke activiteiten met collega’s
Veldwerk